Statika stavebních konstrukcí

 • betonové konstrukce
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • zděné konstrukce
 • zakládání

Projektování pozemních staveb

 • rodinné domy
 • administrativní budovy
 • rekonstrukce
 • bytové domy

Realizace monolitických konstrukcí

 • stropy
 • skelety
 • bazény
 • opěrné zdi

Realizace staticky náročných staveb

 • mikropiloty
 • piloty
 • záporové pažení
 • kotvy
 • podchytávání objektů
 • sanace

Výdřeva záporových stěn

Provádíme výdřevu záporových stěn, tzv. "berlínské pažení", a to včetně dodání potřebného materiálu.

Kvalifikovaná pracovní síla

Zajistíme kvalifikované pracovní síly pro vrtání maloprofilového a velkoprofilového průměru.

Podkladové betony

Dle potřeb a dispozic objednatele provádíme podkladní betony a uložení betonové směsi.

Nájezdový nákladní přívěs

Nájezdový nákladní přívěs pro přepravu vozidel, strojů a zařízení do 2,7 tun.

Dočištění stavebních jam

Stavební jámy dočistíme až na základovou spáru ručně a mechanicky. Pro mechanické čištění využíváme služeb strojů Bobcat S 175 (lžíce, vrták, vidle, smeták) a mini bagr Bobcat X 428 - profilžíce 300 mm a 600 mm a hydraulická svahovka.

Nekvalifikovaná pracovní síla

Zajistíme nekvalifikované pracovní síly pro pomocné stavební práce - injektáže kotev, mikropilot, bourání hlav pilot, pomocné pracovní síly u vrtných souprav maloprofilového i velkoprofilového vrtání. Pracovníci jsou řádně zaškolení.

Svářecí práce

Výroba armokošů, montáž a demontáž převézek pro kotvení.