V roce 2016 – 2017 jsme se podíleli na složité rekonstrukci Historické budovy Národního Muzea, kde jsme zajistili kompletní provedení speciálního zakládání na několika stavebních objektech. Nejsložitější byl výkop pro novou chodbu spojující Novou a Historickou budovu N.M. Zde jsme provedli zajištění stavební jámy přes Vinohradskou ulici, podchycení průchodu do Historické budovy, zajištění obvodových stěn a výkopu ve dvoraně. Na závěr jsme zhotovili celkové založení chodby na mikropilotách.

f.Hýča - speciální zakládání staveb

Detaily projektu

  • Rok realizace: 2017
  • Objednavatel: Metrostav a.s.
  • Lokace: Praha 1
  • Obrat projektu: 30 milionů