Technologie mikropilot

Mikropiloty jsou konstrukční prvky sloužící k přenášení zatížení do základové půdy. Mohou být namáhány svislým i vodorovným zatížením a přenášet tlakové i tahové síly. Vzhledem k malým rozměrům mikropilot a používaných strojů a zařízení při jejich provádění, nacházejí uplatnění především na místech s prostorovým omezením. Dále také v případech, kdy z důvodů geologických podmínek, například střídáním měkkých zemin s tvrdými horninami, jsou vrty velkého průměru a piloty běžně používaným vybavením prakticky neproveditelné.

Použití: zakládání novostaveb, zesilování stávajících základů, stavby opěrných zdí, sanace sesuvů, pažení stavebních jam

Technologický postup výroby mikropilot

  1. Odvrtání maloprofilového vrtu (100-250mm)
  2. Zřízení cementové zálivky (cement/voda), vyplnění vrtu
  3. Osazení výztuže (ocelová trubka)
  4. Injektáž kořene mikropiloty
  5. Úprava hlavy mikropiloty (roznášecí deska)

Naše vybavení pro technologii mikropilot