Technologie injektáže

Injektáž slouží ke zlepšení geotechnických podmínek, vlastností zemin nebo zděných konstrukcí. Používají se především ke zpevnění a stabilizaci nesoudržných hornin pod základy, pro zvýšení pevnosti a nepropustnosti přehradních těles nebo k sanaci vyvětralého pojiva na starých zděných objektech.

Princip provádění

Nejčastěji provádíme injektáž pomocí systému PVC trubek 32/25 s gumovými manžetami. Do vrtu s cementovou zálivkou je osazena manžetová trubka a následně (nejdříve však po 12ti hodinách) je prováděna usměrněná vzestupná injektáž oboustranným obturátorem po etážích. Fáze injektáží se opakují, dokud není dosažen požadovaný tlak nebo spotřeba cementové směsi dle zadání od projektanta.

Naše vybavení pro technologii injektáže